Ademruimte

Bange blanke man – met de bijbel in de hand.
Schaam u!
Eeuwenlange vernedering lost ge niet op met traangas en soldatenuniformen.
Hoe durft ge?
Uw imperium is gebouwd op het bloed van mensen die gij niet als medemens erkende.
Eeuwenlang hebt ge hen de lucht afgesneden.
Wat ge zaait, zult ge oogsten.
Dat staat in uw bijbel.

Waar haalt ge het recht vandaan om onderscheid te maken?
Om uw eigen burgers te verdelen in wij en zij?
Groot wordt ge niet door een ander te onderdrukken.
Groot wordt ge door het lef te hebben uw eigen wereldbeeld in vraag te stellen.
Dat staat in uw bijbel.

Wij zijn niet gelijk.
Wij zijn verschillend.
Verschil maakt samenleven zo schoon.
Maar de spelregels zouden voor iedereen wel dezelfde moeten zijn.
Dat staat in uw bijbel.

Dit is geen verhaal over allemaal hetzelfde zijn.
Dit is een verhaal over ademruimte.
Voor iedereen.