Klankenbos

een foute frequentie bezetde dag – mijn hoofdtuimeltover uitgebraakte woorden ik leg alle stoorzendersmet de pauzeknophet zwijgen op adem stilte inproef van wat overblijftgeroezemoesvan klankenmet een kloppend hart