De wereld heruitvinden

Of zouden wij ervoor kunnen kiezen om van deze tijd een opwekkingsmoment te maken,
een moment om de wereld kracht te geven?
Om plechtig te beloven,
ieder voor zich,
ons meer bewust te zijn,
speelser,
toleranter,
eerlijker,
meer verantwoordelijkheid te tonen,
wilder te zijn,
liefdevoller,
ons bewust van onze onvermoede krachten,
verbazender.

Ben Okri, Gevecht in de geest