MINDER! (16X)

Minder …        onverdraagzaamheid
                       gekwetste jongeren
                       misbruik
                       hokjesdenken
                       uitsluiting
                       veralgemening
                       armoede
                       holle slogans
                       ontwrichte thuissituaties
                       mishandeling
                       extreem gedachtegoed
                       onbegrip
                       nultolerantie
                       onrecht
                       etiketten
                       onverschilligheid