Misstappen verboden

Bij elk nieuw resultaat komt er een melding binnen bij de ouders. Maar dat is niet genoeg.
‘Hoe weten we of de leerlingen bijles aangeboden krijgen?’ 
‘Waar vinden wij de extra oefeningen?’
Herkenbare bekommernissen van de ouders op het oudercontact. Toch vind ik het dubbel. ‘Ze zijn jong,’ zeg ik, ‘Laat hen eens tegen de lamp lopen.’
‘Mijn dochter kan zich dat niet veroorloven, mevrouw.’ Alle alarmbellen in mijn hoofd rinkelen. Vier jaar lang?
‘Ze zijn er nog niet klaar voor om inzichtelijk te studeren,’ zegt een vader.
Ik glimlach. ‘Toch wel. Ze kunnen dat echt.’
Maar gun ze de ruimte om zich te misstappen.

Hoe kan je leren als je nooit mag vallen?
Hoe vind je geluk als je nooit mag falen?