Schrijftips

Vergeet dat je altijd volzinnen moet schrijven.

Leer je spelling, leg de woordenlijst voor het grijpen en gebruik een spelcorrector. Spelfouten zijn als computervirussen: onvermijdelijk, maar ze tasten de hele inhoud aan.

Schrijf eens met de hand.

Lees, lees, lees.

Vertrouw je personages.

Schrijven is richten naar de zon en landen op een wolk.

Begin niet met je eerste zin.