Ssssst…

De laatste zondag van maart kon je een speciale stilte in Stalken horen. Bijna 70 mensen waren van de partij toen de nieuwste stiltesteen – een zwerfkei met een steengoede tekst – werd onthuld.
Eind oktober deden 19 mensen mee aan ‘cultUUR van de stilte’. Het extra uurtje dat we allen kregen bij het verzetten van de klok, besteedden zij aan het maken van een gedicht, een tekst, een tekening, …  rond stilte of tijd. Nu werd hun werk stemmig voorgedragen en getoond aan het publiek. Besluit: Zutendaal heeft een schat aan talent! Misschien gaf de zon het initiatief daarom een gouden randje.
We mogen ons gelukkig prijzen met een dorp waarin stilte naar waarde wordt geschat. Andere gemeentes promoten het toerisme met tochten doorheen de natuur op de vespa of in een golfkarretje. Van onze bossen kan je nog stil genieten.

Ooit groeide ik op naast de drukke Heiwijkerweg. Een colonne auto’s zoefde er dag en nacht van en naar Opgrimbie. Aan het constante lawaai waren alle bewoners gelukkig gewoon. Toen we voor het eerst ons huis in Wiemesmeer gingen bezichtigen, gluurde de buurvrouw nieuwsgierig over de draad. Wij grepen de kans om onze angst voor de geluidsoverlast van de kleiduifschieting te verwoorden. Laconiek antwoordde buurvrouw: ‘Zolang ze zό schieten –haar arm wees de hoogte in- en niet zό –ze plooide haar rechterhand tot een revolver dat ze op ons richtte- is er niets aan de hand.’ Daar werden we even stil van. Buurvrouw had me in één zin overtuigd om de woning te kopen.

Geen moment ergerde ik me wanneer er geoefend werd in de kunst van het schieten. De rest van de week was het immers oorverdovend stil.  Je leert de stilte pas waarderen als hij er even niet  is. Sinds de schietclub de deuren sloot en de Asserweg gepromoveerd werd tot fietspad, kunnen we de fluitende vogels nog beter horen. Hun gezang wordt afgewisseld met het slaan van een kerkklok of met de eenzame oefenpartij van een jachthoorn. De rustmaten komen pas tot hun recht als er ook muzieknoten zijn. En omgekeerd!

Stilstaan bij stilte. In deze tijd meer dan nodig. De ezel van een heel eind verderop in de straat laat me enthousiast horen dat hij het er helemaal mee eens is.